THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ Hướng dẫn viên và Điều hành tour du lịch Toàn

  -  

THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ Hướng dẫn viên và Điều hành tour du lịch Toàn quốc 0979868612 Tổ chức ôn, thi chứng chỉ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN Du LỊCH - Điều hành tour . Điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch Quốc Tế & Nội Địa, Bổ sung hồ sơ, hoàn thiện giấy phép đăng ký kinh doanh du lịch lữ hành Quốc Tế & Nội Địa.

...HỌC + ÔN + Thi online .....

1. CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN

- Điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch Quốc Tế & Nội Địa.

- Bằng trung cấp trở lên xin thẻ HDV nội địa

- Bằng cao đẳng trở lên xin được thẻ HDV quốc tế

*Nếu ACE đã có kinh nghiệp tour- tuyến CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ ÔN VÀ THI

+ Học phí ôn+ thi nghiệp vụ Hướng dẫn viên: 1.600.000, thi ONLINE

+ Học phí học nghiệp vụ Hướng dẫn viên: 2.500.000

Giảm học phí khi đăng ký nhóm

2. CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH TOUR

- Bổ sung hồ sơ, hoàn thiện giấy phép đăng ký kinh doanh du lịch lữ hành Quốc Tế & Nội Địa.

- Bằng trung cấp trở lên thi chứng chỉ điều hành tour nội địa

- Bằng cao đẳng trở lên thi chứng chỉ điều hành tour quốc tế

+ Học phí ôn + thi nghiệp vụ điều hành Tour: 1.600.000, ôn+thi online

+ Học phí học nghiệp vụ điều hành Tour: 2.500.000đ, Học online

- Chứng chỉChứng chỉ có giá trị đổi thẻ Hướng dẫn viên, Điều hành Quốc tế/Nội địa trên toàn quốc.

HỒ SƠ BAO GỒM:

Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu

Bằng tốt nghiệp cao nhất công chứng

- Chứng minh nhân dân photo

- 04 ảnh 3x4cm.

LIÊN HỆ