Khóa học Facebook Ads IMTA

  -  

Khóa học quảng cáo Facebook Ads cơ bản đến chuyên sâu bạn sẽ thành thạo tất cả các loại chiến dịch và đối tượng

#khoahocfbadsimta, #khoahocfacebookads

Website: https://imta.edu.vn/khoa-hoc-chay-quang-cao-facebook-marketing/

Phone: 0896677499

Email: khoahocfacebookadsimta.digi@gmail.com

Location: Tầng 4, Tòa Nhà Charmington La Pointe , Số 181 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh