Rao Vặt: nhà đất - bất động sản - dịch vụ nhà đất

Chủ Đề Liên Quan :
 

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất

  -  
Nhằm giúp cho Qúy khách hàng dễ dàng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, Công ty Luật DHLaw tự hào cung cấp Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất dưới đây. Qúy khách hàng có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đlp – Tự do  Hnh phúc
------------------------

..., ngày..... tháng .....năm ....

ĐƠN 1….

Kính giy ban nhân dân 2 ...................

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 3: .....................

................................................................................................................................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:...........................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:.................................................................…..............................................

………………………………………………………………………………………………

4. Địa điểm khu đất:...............................................................................................................

5. Diện tích (m2):...................................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích: 4...............................................................................................

7. Thi hn sử dụng:…………………………………..........………………………….

8. Cam kết sử dụng đất đúng mụđích, chấp hành đúng các quy đnh ca pháp luật đất đai np tiền sử dụng đất/tin thuê đất (nếu cóđầy đủđúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có).....................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ h tên)Trong trường hợp muốn tiết kiệm thời gian cũng như công sức đi lại đến mức tối đa, Qúy khách hàng có thể tham khảo 
dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhanh nhất của DHLaw. Chúng tôi sẽ thay mặt Qúy khách hàng thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết tại Cơ quan nhà nước. Giảm thiểu thời gian xử lý, thời gian chờ đợi kết quả đến mức thấp nhất. Qúy khách hàng trong khu vực TP. HCM hoặc các tỉnh lân cận nếu có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline 0909 854 850 .