Học chứng chỉ Kế toán trưởng ngắn hạn. Chứng chỉ Bộ Tài chính cấp tốc

  -  

HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG NGẮN HẠN. CHỨNG CHỈ BỘ TÀI CHÍNH CẤP TỐC

Về thời hạn chứng chỉ KTT được quy định tại Khoản 4, 5 Điều 9 của TT số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có thời hạn sử dụng trong 5 năm tính từ ngày được cấp để bổ nhiệm KT trưởng lần đầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 53 của Luật Kế toán. Quá 5 năm, người học có y/cầu cấp lại chứng chỉ thì phải đ/ký học lại lớp học KT trưởng

Những người có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng đã đáp ứng đủ điều kiện và được bổ nhiệm lên làm KTT một lần thì chứng chỉ đó vẫn có giá trị để bổ nhiệm kế toán trưởng từ lần thứ 2 trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm kế toán trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm

Tư vấn: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

Email: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn

Keywords: hoc chung chi ke toan truong ngan han. Chung chi bo tai chinh cap toc