Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

  -  

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

TVDH là ngành nghề khá phổ biến hiện nay, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thể bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật DN 2014, Các đ/vị sự nghiệp hoặc tổ chức giáo dục nước ngoài được phép hoạt động tại VN.

TVDH được xem là một trong ngành nghề có điều kiện tại VN hiện nay. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ban hành đã quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó có quy định về điều kiện và thủ tục xin giấy phép hoạt động tư vấn DH.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KD DỊCH VỤ TƯ VẤN DH

Doanh nghiệp tư vấn du học có thể thực hiện một hoặc một số hoạt động kinh doanh như sau:

Giới thiệu các chương trình học bổng tới sinh viên, học sinh và tổ chức tuyển sinh DH

Tổ chức đưa người VN ra nước ngoài học tập hoặc đưa cha mẹ, người giám hộ sang tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài

Tổ chức bồi dưỡng, cung cấp những kỹ năng cần thiết cho người Việt Nam sang nước ngoài học tập

Giới thiệu các chương trình học ở nước ngoài, tư vấn chọn trường, khóa học và ngành nghề, trình độ phù hợp với mong muốn của người học

Tổ chức các chương trình quảng cáo, hội nghị, triển lãm về TVDH theo quy định

Khi muốn bắt đầu hoạt động một trong các hoạt động kinh doanh trên thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục đăng ký KD dịch vụ tư vấn DH và được cấp giấy phép hoạt động.

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DH TẠI VIỆT NAM

Doanh nghiệp KD dịch vụ tư vấn DH phải đáp ứng được tất cả những điều kiện sau:

Thứ nhất, phải có giấy chứng nhận đ/ký doanh nghiệp do Phòng đ/ký kinh doanh cấp, trong đó có đăng ký KD ngành nghề TVDH.

Thứ hai, có trụ sở cố định và CSVC, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt hoạt động tư vấn DH

Thứ ba, điều kiện về nhân sự; người trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ ĐH trở lên; và phải biết sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên trong thang 6 bậc dùng cho VN hoặc tương đương. Ngoài ra còn phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH.

Theo đó, điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn DH hiện nay khá đơn giản, quan trọng là điều kiện về nhân sự, không có y/cầu về vốn pháp định hay ký quỹ.

(LH để được tư vấn lịch khai giảng, chương trình học hàng tháng)

Công ty Cổ phần Giáo dục VN

Phòng Tuyển sinh: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

Thư thoại: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn

Xem chi tiết: khoa hoc boi duong nghiep vu tu van du hoc