THỪA THỜI GIAN NHƯNG THIẾU TÀI CHÍNH?

  -  


 


✅ Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế và thu nhập của cá nhân hay gia đình bạn.

✅ Bạn là một bà mẹ bỉm sữa có nhiều thời gian rảnh rỗi và muốn nâng cao thu nhập của mình. 

✅ Mô hình kinh doanh truyền thống gặp nhiều trở ngại khi dịch Covid-19 làm thay đổi toàn bộ cách vận hành của thị trường. Đâu là cách làm phù hợp, gia tăng kinh tế và là xu thế?